Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane miesięczne OFE - czerwiec 2021 roku

Data aktualizacji:
Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice: 
- CZŁONKOWIE 
- RACHUNKI 
- SKŁADKI 
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA 
- AKTYWA NETTO 
- PORTFEL INWESTYCYJNY
Do pobrania

Dane miesięczne OFE - czerwiec 2021 r.

plik .xls, 126kB
Pobierz