Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2019

Data aktualizacji:
Do pobrania

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych

plik .xlsx, 27,6kB
Pobierz

Część II - Informacje o krajowych zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 136,2kB
Pobierz

Część III - Zagregowane dane finansowe

plik .xlsx, 174kB
Pobierz

Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 61,4kB
Pobierz

Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02

plik .xlsx, 71,4kB
Pobierz

Część VI - Zagregowane dane dla celów wypłacalności II krajowych zakładów ubezpieczeń

plik .xlsx, 25,4kB
Pobierz