Stopy zwrotu OFE za okres od 29.09.2017 r. do 30.09.2020 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

AEGON OFE-20,561%
MetLife OFE -21,523%
OFE Pocztylion-21,708%
Allianz Polska OFE-22,092%
Aviva OFE Aviva Santander-22,348%
Nationale-Nederlanden OFE-22,563%
OFE PZU "Złota Jesień"-24,018%
AXA OFE 
 -24,393%
Generali OFE -24,535%
 PKO BP Bankowy OFE-24,563%

 

Średnia ważona stopa zwrotu

-22,836%