Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane miesięczne OFE - wrzesień 2020 r.

Data aktualizacji:
Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice: 
- CZŁONKOWIE 
- RACHUNKI 
- SKŁADKI 
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA 
- AKTYWA NETTO 
- PORTFEL INWESTYCYJNY
Do pobrania

Dane miesięczne OFE - wrzesień 2020

plik .xls, 128,5kB
Pobierz