Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31.12.2019 r.

data aktualizacji