Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30.09.2019 r.

data aktualizacji