Sektor bankowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Publikacje edukacyjne

Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych, 2018

Data aktualizacji:
Okładka - Przewodnik dla członków rad nadzorczych
Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych, E. Lusa, 2018
Do pobrania

Przewodnik dla czlonków rad nadzorczych

plik .pdf, 493,6kB
Pobierz