Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Działalność ubezpieczeniowa bez zezwolenia KNF

Data aktualizacji:

28 kwietnia 2015 r.


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) podtrzymuje stanowisko, że świadczenie odpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu klientowi ochrony przed skutkami zdarzeń losowych jest działalnością ubezpieczeniową. Jej legalne wykonywanie wymaga zezwolenia KNF, a brak zezwolenia może grozić odpowiedzialnością karną.

W szczególności dotyczy to biur podróży i pośredników turystycznych odpłatnie zapewniających klientowi zwrot wpłaty lub inną wycieczkę w razie niedojścia zaplanowanego wyjazdu do skutku z przyczyn losowych, np. choroby klienta, upadłości tour-operatora albo anulowania wycieczki z innego losowego powodu.

W przypadku powzięcia przez nadzór informacji o świadczeniu ww. usług bez zezwolenia, UKNF jest obowiązany do przekazania sprawy prokuraturze oraz wpisania podmiotu świadczącego usługę na listę ostrzeżeń publicznych.

Do pobrania

Działalność ubezpieczeniowa bez zezwolenia KNF

plik .pdf, 88,7kB
Pobierz