Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Globalnej Strategii - FIZ

Data aktualizacji:
22 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: 
 

• PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie (zarządzanym przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA), w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii E i F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii E i F PKO Globalnej Strategii –funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Globalnej Strategii - FIZ

plik .pdf, 39,3kB
Pobierz