Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson SA

data aktualizacji

22 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
 

•   Esotiq & Henderson SA z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F Esotiq & Henderson SA siedzibą w Gdańsku (oferującym jest Vestor Dom Maklerski SA).