Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Adiuvo Investments SA

data aktualizacji

11 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: 
 

• Adiuvo Investments SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I oraz J a także praw do akcji serii I Adiuvo Investments SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).