Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Medycznego Publicznego FIZ oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych

data aktualizacji

19 października 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2015 r. udzielono zezwolenia Trigon Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie na utworzenie: 

• Medycznego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 oraz 008 emitowanych przez Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (oferującym jest Dom Maklerski mBanku SA).