Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EDF Polska SA Oddział w Rybniku

data aktualizacji

23 kwietnia 2015 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 22 kwietnia 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  przez:

             • EDF Polska SA Oddział w Rybniku z siedzibą w Rybniku.

Zarządzającym Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.