Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:
  • zmiany w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

dokonane Uchwałą Nr 42/1387/2014 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu Giełdy.