Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Aspen Polska

data aktualizacji

13 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 12 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Aspen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarządzającymi są:
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- Legg Mason Subfundusz Akcji, 
- Legg Mason Subfundusz Strateg, 
- Legg Mason Subfundusz Obligacji,
- Legg Mason Subfundusz Pieniężny.