Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w AQUAKON Sp. z o.o. oraz Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska

data aktualizacji

24 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 21 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  przez:

AQUAKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 21 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

Nestle Polska Spółka Akcyjna Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej

Zarządzającym jest Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nestle Polska.