Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego WDM Capital

data aktualizacji

25 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• WDM Capital SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, E (firma inwestycyjna - Dom Maklerski WDM SA).