Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ursus SA

data aktualizacji

31 grudnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Ursus SA z siedzibą w Lublinie, w związku z zamiarem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O Ursus SA
z siedzibą w Lublinie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski mBanku z siedzibą w Warszawie).