Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Prime Car Management

data aktualizacji

17 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Prime Car Management SA z siedzibą w Gdańsku w związku z ofertą publiczną akcji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E (oferującym jest Banco Espirito Santo de Investimento SA, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce).