Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ghelamco Invest

Data aktualizacji:

13 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Ghelamco Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Ghelamco Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 250.000.000 zł. (oferującym jest UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ghelamco Invest

plik .pdf, 64,5kB
Pobierz