Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Czerwona Torebka

Data aktualizacji:

28 lutego 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• „Czerwona Torebka” SA z siedzibą w Poznaniu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Czerwona Torebka

plik .pdf, 183,6kB
Pobierz