Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Elkop Energy do 8 listopada

data aktualizacji

8 października 2012 r.

W dniu 8 października 2012 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami notowanej na rynku New Connect spółki:

• Elkop Energy SA  – od dnia 8 października 2012 r. do dnia 8 listopada 2012 r. włącznie.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

W ocenie KNF zawieszenie obrotu na okres jednego miesiąca pozwoli w tym czasie na ocenę, czy obrót akcjami Elkop Energy istotnie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu i jednocześnie zapewni inwestorom możliwość wnikliwego zapoznania się z sytuacją spółki.