Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vantage Development

data aktualizacji

31 stycznia 2012 r. 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Vantage Development SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E (oferującym jest Millennium Dom Maklerski).