Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy ADV

data aktualizacji

28 lutego 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Grupa ADV SA z siedzibą w Gdyni w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska)