Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Globe Trade Centre

Data aktualizacji:

31 maja 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Globe Trade Centre SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz praw poboru akcji serii I (oferującymi są Dom Maklerski PKO BP SA oraz UniCredit CAIB Poland SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Globe Trade Centre

plik .pdf, 132,3kB
Pobierz