Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Totalizatorze Sportowym

data aktualizacji

14 listopada 2012 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 listopada 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Totalizator Sportowy Sp. z o. o.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.