Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Systemie Gazociągów Tranzytowych „Europol Gaz”

Data aktualizacji:
5 czerwca 2012 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 1 czerwca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

System Gazociągów Tranzytowych „Europol Gaz” S.A.

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
    - ING Subfundusz Obligacji,
    - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 
    - ING Subfundusz Zrównoważony,
    - ING Subfundusz Akcji,
    - ING Subfundusz Gotówkowy,

2. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
    - ING Subfundusz Perspektywa 2045,
    - ING Subfundusz Perspektywa 2040,
    - ING Subfundusz Perspektywa 2035,
    - ING Subfundusz Perspektywa 2030,
    - ING Subfundusz Perspektywa 2025,
    - ING Subfundusz Perspektywa 2020.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Systemie Gazociągów Tranzytowych „Europol Gaz”

plik .pdf, 104,9kB
Pobierz