Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Konstalu

data aktualizacji

29 czerwca 2012 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 28 czerwca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Konstal sp. z o.o.

Zarządzającym jest:

ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji.