Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Grupie PHN

Data aktualizacji:

7 lutego 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 lutego 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Grupę PHN S.A.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Grupie PHN

plik .pdf, 99,8kB
Pobierz