Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami CEDC

data aktualizacji

20 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

• Central European Distribution Corporation  – do dnia 20 listopada 2012 r.

z powodu opublikowania przez spółkę w dniu 19 listopada 2012 r. skonsolidowanego raportu kwartalnego, obejmującego sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2012 r.