Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze spotkania z sygnatariuszami Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Data aktualizacji:

27 września 2011 r.

W dniu 27 września 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji rynkowych, będących sygnatariuszami Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, z kierownictwem UKNF pt. „3 lata Kanonu Dobrych Praktyk – co dalej?”.

W ramach spotkania odbyła się dyskusja panelowa na temat teraźniejszości i przyszłości samoregulacji na rynkach finansowych w Polsce. Przedstawiciele środowiska zadeklarowali chęć kontynuowania prac nad Kanonem. Dyskutowano także nad możliwością powołania Rady Dobrych Praktyk, która formalnie mogłaby pełnić rolę patrona i animatora kodeksów dobrej praktyki funkcjonujących na rynkach finansowych w Polsce.

Prezentacje ze spotkania:

1. Obszary nieprawidłowości w relacjach instytucji finansowych z klientami z perspektywy UOKiKMałgorzata Orzeł-Kołodziejczyk, Naczelnik Wydziału Usług Finansowych w Departamencie Polityki Konsumenckiej, UOKiK.

2. Działania instytucji finansowych regulowane przez kodeksy dobrych praktyk w świetle skarg zgłaszanych do KNFIwona Torzewska, Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów, UKNF.

3. Najistotniejsze zmiany prawa wspólnotowego po kryzysie finansowym w obszarze klient – instytucje finansowedr Małgorzata Burzyńska, Naczelnik w Departamencie Prawnym, UKNF.

Do pobrania

Komunikat ze spotkania z sygnatariuszami Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

plik .pdf, 221,7kB
Pobierz