Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Gastel Żurawie

data aktualizacji

20 stycznia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził dokument ofertowy i dokument podsumowujący, składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2010 r. na prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Gastel Żurawie SA w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji serii H oraz akcji serii H (oferującymi są Millennium Dom Maklerski i Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities).