Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Getin Holding, Kredyt Inkaso i PBO Anioła

Data aktualizacji:

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Getin Holding SA w związku z ofertą publiczną akcji serii O oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O, praw poboru akcji serii O oraz praw do akcji serii O – oferującym jest NOBLE Securities,

• Kredyt Inkaso SA w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i praw do akcji serii H (zatwierdzenie dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego składających się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 13 października 2010 r. na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) – oferującym jest Banco Espirito Santo De Investimento, Oddział w Polsce,

• PBO Anioła SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz  zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C oraz praw do akcji serii C – oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers.


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Getin Holding, Kredyt Inkaso i PBO Anioła

plik .pdf, 68,1kB
Pobierz