Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Opera Venture Capital FIZ

data aktualizacji

5 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie przez Opera Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A:

• Opera Venture Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.