Komunikat z 61. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2008 r.

data aktualizacji