Komunikat z 53. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lipca 2008 r.

data aktualizacji