Komunikat z XLIV posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 kwietnia 2008 r.

data aktualizacji