Komunikat z 96. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 lutego 2010 r.

data aktualizacji