Komunikat Urzędu KNF z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie

data aktualizacji