Komunikat z 76. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 maja 2009 r.

data aktualizacji