Komunikat z 75. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2009 r.

data aktualizacji