Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Inpro

data aktualizacji

21 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

 
• Inpro SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B (oferującymi są Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities i Dom Maklerski BZ WBK).