Komunikat z XXXVII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2008 r.

data aktualizacji