Wybrane Aktualności Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Europejski System Nadzoru Finansowego

Komunikat w sprawie publikacji przez ESMA nowych dokumentów dotyczących wprowadzenia jednolitego formatu raportowania dla raportów okresowych (ESEF)

Data aktualizacji:
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował raport końcowy dotyczący wprowadzenia jednolitego formatu raportowania dla raportów okresowych (ESEF) wraz z projektem standardów technicznych oraz informacją dotyczącą testów wykorzystania taksonomii ESEF przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej. 

Obowiązek przygotowania standardów technicznych dotyczących ESEF wynika z art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE (Transparency). Zgodnie z przedmiotową regulacją, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r., wszystkie roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, przygotowane zgodnie z MSR, sporządzane mają być w jednolitym formacie sprawozdawczym (ESEF). Zgodnie z projektem standardów technicznych:
- raporty roczne zawierające roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowywane zgodnie z MSR sporządzane byłyby w formacie XHTML, oraz dane finansowe w Inline XBRL.
- emitenci, którzy nie przygotowują skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR sporządzaliby raporty roczne w formacie XHTML, lecz nie wyróżnialiby informacji finansowych w Inline XBRL.
Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską standardy techniczne dotyczące ESEF będą obowiązywały wszystkich emitentów, których instrumenty finansowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE.
Mając na uwadze potrzebę ułatwienia implementacji ESEF oraz zapoznania się z technologią XBRL, ESMA proponuje dwuletnią fazę próbną stosowania tego formatu.

ESMA opublikowała również inne dokumenty i informacje, które mają ułatwiać posługiwanie się ESEF:
- dokument ESEF Reporting Manual, który ma ułatwić przygotowanie przez emitentów sprawozdań finansowych w ESEF oraz ich późniejszą porównywalność,
- specjalnie dedykowaną ESEF stronę internetową, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat ESEF. Znajduje się ona pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format 
- przykładowe raporty w Inline XBRL, które zostały przygotowane podczas testów wykorzystania taksonomii. Znajdują się one, wraz z krótkim filmem instruktażowym pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/field-test-esef

Na stronie internetowej ESMA można znaleźć również artykuł prasowy poświęcony ESEF:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-rules-make-eu-issuers%E2%80%99-annual-financial-reports-machine-readable

Do pobrania

Final Report on the RTS on the European Single Electronic Format

plik .pdf, 6,7MB
Pobierz

ESEF Reporting Manual Preparation of Annual Financial Reports in Inline XBRL

plik .pdf, 411,5kB
Pobierz