Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę o wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez firmę inwestycyjną.