Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

rejestr prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w którym umieszcza się informację o domu maklerskim. Rejestr firm inwestycyjnych zawiera wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia, ponadto wpisuje się tam również informację o cofnięciu firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Rejestr firm inwestycyjnych dostępny jest na stronie internetowej Komisji.