Monthly data - employee pension funds' market - Komisja Nadzoru Finansowego

Pension system

Monthly data - employee pension funds' market

Modification date:
For download

Wartości jednostek rozrachunkowych i aktywa netto PFE - grudzień 2020 r.

file .xls, 128.5kB
Download