Account numbers

modification date

PFSA's banking account:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
13 1010 1010 0030 1413 1210 0000 NBP O/O Warszawa  

PFSA's banking account for foreign payments: 
SWIFT CODE: "NBPLPLPW"
IBAN:"PL13 1010 1010 0030 1413 1210 0000"


Stamp duty account
:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 

Stamp duty account for foreign payments:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN:"IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"