Towarzystwa posiadające zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - Komisja Nadzoru Finansowego