Akty prawne obowiązujące do dnia 2 lipca 2016 r.

data aktualizacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/26/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca  dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

icon_doc_pdf_smallwersja polska 

icon_doc_pdf_smallwersja angielska


Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)

icon_doc_pdf_smallwersja polska  

icon_doc_pdf_smallwersja angielska


Dyrektywa Komisji 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach

icon_doc_pdf_smallwersja polska 

icon_doc_pdf_smallwersja angielska


Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów
 

icon_doc_pdf_smallwersja polska 

icon_doc_pdf_smallwersja angielska


Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku

icon_doc_pdf_smallwersja polska  

icon_doc_pdf_smallwersja angielska 


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych

icon_doc_pdf_smallwersja polska  

icon_doc_pdf_smallwersja angielska 


Dokumenty powiązane

Market Abuse Directive - Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive

icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Market Abuse Directive - Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Guidelines - MAD Level 3 – third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market
icon_doc_pdf_smallwersja angielska